Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

wabnicu
23:30
Reposted fromDennkost Dennkost viabanshe banshe
wabnicu
23:30
0938 decd 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabanshe banshe
wabnicu
23:30
2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen viabanshe banshe
wabnicu
23:29
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
wabnicu
23:29
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabanshe banshe
wabnicu
23:29
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
wabnicu
23:28
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viabanshe banshe
wabnicu
23:28
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie viamadeinchina madeinchina
wabnicu
23:28
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viamadeinchina madeinchina
wabnicu
23:23
5924 b5b4
Reposted fromaskman askman viazwariowalam zwariowalam
wabnicu
23:23
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataszka ataszka
wabnicu
23:22
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viaataszka ataszka
wabnicu
23:22
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaataszka ataszka
wabnicu
23:21
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viamglistyporanek mglistyporanek
wabnicu
23:20
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeinchina madeinchina
wabnicu
23:20
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viamadeinchina madeinchina
wabnicu
23:20
„O wielkich zmianach decydują małe epizody.
Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.”
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamadeinchina madeinchina
wabnicu
23:20
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
wabnicu
23:19

July 12 2019

wabnicu
20:18
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl