Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

wabnicu
22:51
Reposted fromFlau Flau viaataszka ataszka
wabnicu
22:50
wabnicu
21:57
wabnicu
21:57
wabnicu
21:57
wabnicu
21:53
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
wabnicu
21:53
wabnicu
21:52
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
wabnicu
21:51

June 09 2019

wabnicu
12:52
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viabaskua baskua
wabnicu
12:52
Reposted fromFlau Flau viabaskua baskua
12:49
summer
Bieszczady mountains · Poland · ig
Reposted frombaskua baskua
wabnicu
12:49
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
wabnicu
12:49
Pozwala ci być obok. A nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
wabnicu
12:49
- Teraz czuję się chyba zagubiona. Jakby pusta.
- W jaki sposób pusta?
- Po prostu pusta. Nie zależy mi już.
— Jay Asher – Trzynaście powodów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 08 2019

wabnicu
19:36
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaadmiracja admiracja

May 30 2019

wabnicu
17:05
2758 d1fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
wabnicu
17:05
3933 f69f

May 16 2019

wabnicu
22:26
1449 d81a 500
Zapomniałam o tej stronie. W przedostatnim poście (kilka lat temu) tęskniłam za podróżami, więc prawie dwa lata temu przeprowadziłam się do Islandii. Jest dobrze. Życie jest fajne. Mam dużo (za dużo) zdjęć.
Reposted fromjelonek jelonek viafelicka felicka
wabnicu
22:25
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl