Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

wabnicu
20:42
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viaataszka ataszka
20:42
6207 b6d7
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaataszka ataszka
wabnicu
20:42
wabnicu
20:41
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeinchina madeinchina
wabnicu
20:41
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
wabnicu
20:41
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viamadeinchina madeinchina

August 10 2019

wabnicu
21:02
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
wabnicu
21:01
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viamglistyporanek mglistyporanek
wabnicu
21:01
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaadmiracja admiracja
21:01

August 09 2019

wabnicu
18:04
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe

August 08 2019

wabnicu
19:54
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
wabnicu
19:53
0629 dfa1
wabnicu
19:53

July 24 2019

wabnicu
23:31
hobolunchbox Inventing ways to deliver whoop-ass
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viabanshe banshe
wabnicu
23:30
Reposted fromDennkost Dennkost viabanshe banshe
wabnicu
23:30
0938 decd 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabanshe banshe
wabnicu
23:30
2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen viabanshe banshe
wabnicu
23:29
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
wabnicu
23:29
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl