Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

19:15
0203 05c3

rolling-pinecone:

I really want to be like her.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafelicka felicka

July 30 2017

20:31

July 28 2017

wabnicu
21:55
wabnicu
21:15
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabanshe banshe
wabnicu
21:12
wabnicu
21:12
wabnicu
21:12
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy viabanshe banshe
21:03
wabnicu
20:42
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 27 2017

15:19

July 26 2017

wabnicu
21:25

July 24 2017

wabnicu
06:26
wabnicu
06:25
1577 3338
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
06:23
1492 f91f
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viamisiaczek95 misiaczek95
06:23
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)

July 21 2017

wabnicu
21:49
7422 0bf3
wabnicu
21:49
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viabanshe banshe
wabnicu
21:48
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viabanshe banshe
wabnicu
21:47
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe

July 17 2017

18:40
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl