Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

wabnicu
20:16
5872 ef07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
20:16
8369 6f6b
wabnicu
20:15
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe
wabnicu
20:15
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

June 21 2017

wabnicu
21:11
A czas zmienił wszystko- uczucia, przyjaciół, problemy...
— WSZYSTKO...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wabnicu
21:10

June 20 2017

wabnicu
18:23
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
wabnicu
18:23
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapersona-non-grata persona-non-grata

June 16 2017

wabnicu
21:30

June 14 2017

wabnicu
08:30
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaretro-girl retro-girl
wabnicu
07:55
Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

June 13 2017

wabnicu
17:49
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaretro-girl retro-girl
wabnicu
17:49
5164 56d6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 12 2017

wabnicu
17:00
4759 5b77 500
wabnicu
16:59
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagoszko goszko

June 10 2017

wabnicu
15:53
wabnicu
14:25
wabnicu
12:51
Reposted frombluuu bluuu viaucieknijmi ucieknijmi
wabnicu
12:50
W nieznane wejdź, odważnym bądź, za tajemnicą idź.
— JW
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje

June 09 2017

wabnicu
18:17
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl