Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

wabnicu
20:37
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape
wabnicu
20:37
1965 915a
Reposted fromaggape aggape
wabnicu
20:37
wabnicu
20:37
1986 a09f
Reposted fromretro-girl retro-girl
wabnicu
20:37

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viaretro-girl retro-girl
wabnicu
20:09
2005 96fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
wabnicu
20:09
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
wabnicu
19:45
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
wabnicu
19:45
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
wabnicu
19:45

March 12 2018

wabnicu
15:34
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viabanshe banshe

March 06 2018

wabnicu
20:34
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski

March 02 2018

wabnicu
11:35
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaejze ejze
wabnicu
11:22

"Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać."

E. Kurzawa

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaEwels Ewels
wabnicu
11:22
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaEwels Ewels
09:47
6399 0115 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaEwels Ewels

March 01 2018

wabnicu
21:45
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste : “Jesteś taka , jaką chciałam”.
wabnicu
21:45
Kto naprawdę jest twoim przyjacielem, możesz się przekonać dopiero wtedy, kiedy twoje życie legnie w gruzach.
— Sarah Lotz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
21:44
9951 26f9 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaister ister
19:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl