Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

15:05
Nie czuje się dziś na siłach, żeby istnieć
— (via i-psychiczna)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
15:04
7835 ab7d 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabanshe banshe

October 11 2017

wabnicu
19:32
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

October 10 2017

wabnicu
19:38
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viabanshe banshe

October 08 2017

wabnicu
18:53
3144 ba37 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 30 2017

13:34
13:34
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaomka217 omka217
wabnicu
12:58
6325 1df0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
wabnicu
12:57
Trzymasz wszystko, a kto trzyma Ciebie, mała?
— W
wabnicu
04:57
"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. 
Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę."

Clarissa Pinkola Estés
wabnicu
04:56
6496 9af2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 28 2017

wabnicu
19:48
2469 919e 500
Reposted byomka217 omka217
wabnicu
19:47
2451 5810 500
Reposted bymagiciansassistant magiciansassistant
wabnicu
19:46
2450 d82e 500
Reposted byEhemmagiciansassistantthedayaftertomorrowkalbien
wabnicu
19:45
2427 a3ab 500
Reposted bymagiciansassistant magiciansassistant
wabnicu
19:45
2426 250e 500
Reposted bymagiciansassistant magiciansassistant
wabnicu
19:44
2425 a30e 500
18:27

September 25 2017

wabnicu
18:17
keep it simple by David Powell
12:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl