Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

wabnicu
19:12
3844 7ec2 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

December 01 2017

wabnicu
11:30
wabnicu
11:29
Reposted fromroads roads viabanshe banshe
wabnicu
11:29
9276 4131
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viabanshe banshe
wabnicu
11:28
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viabanshe banshe
wabnicu
11:28
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
wabnicu
11:13
wabnicu
11:11
10:39
8470 1a83
Reposted fromirmelin irmelin viaister ister
10:37
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
wabnicu
10:36
wabnicu
10:36
wabnicu
10:34
9116 3037 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viafelicka felicka
10:34
wabnicu
10:32
wabnicu
09:01
wabnicu
09:00
wabnicu
09:00

November 17 2017

wabnicu
13:43
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viabanshe banshe
wabnicu
13:43
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl