Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

wabnicu
22:01
0574 a12c
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
wabnicu
20:17

November 06 2018

wabnicu
18:04
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
wabnicu
18:04
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
wabnicu
18:03
wabnicu
18:03
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafelicka felicka
wabnicu
18:03
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka
wabnicu
18:02
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viabanshe banshe
wabnicu
18:01
Eternity by Valery Petelin
Reposted fromcorvax corvax viabanshe banshe
wabnicu
17:59
Skiing by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viabanshe banshe
wabnicu
17:56
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
wabnicu
17:54
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viajointskurwysyn jointskurwysyn
wabnicu
17:53
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
wabnicu
17:52
0037 a898 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viachudazupa chudazupa
wabnicu
17:52
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
wabnicu
17:52
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
wabnicu
17:51
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
wabnicu
17:50
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
wabnicu
17:49
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

November 03 2018

wabnicu
20:45

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl