Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

wabnicu
21:54
9850 078c
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

November 09 2019

wabnicu
21:07
4568 0b8e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
wabnicu
21:06
1460 3b2a 500
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
wabnicu
21:06
8823 614e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabanshe banshe
wabnicu
21:04
wabnicu
13:35
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabellabella bellabella
wabnicu
13:35
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
balonik
Reposted frommajkey majkey viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viabellabella bellabella
wabnicu
13:34
0974 a83d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabellabella bellabella
wabnicu
13:33
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viabellabella bellabella
wabnicu
13:33
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viabellabella bellabella
wabnicu
13:33
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viabellabella bellabella
wabnicu
13:32
Nie pozwól, by ktokolwiek mówił ci, ile jesteś warta. Sama musisz to odkryć.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabellabella bellabella
wabnicu
13:32
4521 ecc3 500
wabnicu
13:32
9051 9cee 500
cytat i ilustracja pochodzą z kalendarza wydanego przez @wydawnictwo_wam z tekstami @kasiaolubinska 
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabellabella bellabella
wabnicu
13:31
0396 f5a4 500
Reposted fromnyaako nyaako viabellabella bellabella
wabnicu
13:31
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viamadeinchina madeinchina
wabnicu
13:30
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamadeinchina madeinchina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl