Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

wabnicu
22:05
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wabnicu
22:05
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaadmiracja admiracja
wabnicu
22:05
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viaadmiracja admiracja
wabnicu
22:04
2555 20dc 500
wabnicu
22:03
wabnicu
22:03
wabnicu
22:01
4286 1c5b 500
Reposted frominto-black into-black viaister ister
wabnicu
21:24

February 08 2019

wabnicu
17:40
wabnicu
17:34
4931 673e 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialesnystworek lesnystworek
wabnicu
17:34

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
wabnicu
17:33
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
wabnicu
17:33
wabnicu
17:32
" Moja zaleta to dobre serce. A wadą jest to, że zbyt często jest dobre. "
— Billie Joe Armstrong
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vialesnystworek lesnystworek
wabnicu
17:32
5075 3173 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialesnystworek lesnystworek
wabnicu
17:32
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vialesnystworek lesnystworek
wabnicu
17:32
4789 33e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialesnystworek lesnystworek
wabnicu
17:32

November 08 2018

wabnicu
22:01
0574 a12c
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
wabnicu
20:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl