Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

wabnicu
13:04
1701 5221 500
Reposted fromseaweed seaweed viafelicka felicka
wabnicu
13:04
1700 a686 500
Reposted fromseaweed seaweed viafelicka felicka
wabnicu
13:04
1703 1ea8 500
Reposted fromseaweed seaweed viafelicka felicka

October 16 2018

wabnicu
17:40
4776 4066
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viachudazupa chudazupa

October 15 2018

wabnicu
18:43
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viazwariowalam zwariowalam

October 11 2018

wabnicu
19:15
0956 df52 500
Reposted frombenus benus
wabnicu
19:14
8638 005a
Reposted frombenus benus
19:07
4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafelicka felicka
19:07
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viafelicka felicka
wabnicu
19:06
Ja po prostu sobie ze sobą nie radzę.
— „Pierwsza miłość”
wabnicu
19:03
Reposted from1911 1911 viabanshe banshe
wabnicu
19:03
9652 306d
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabanshe banshe
wabnicu
19:02
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
wabnicu
19:02
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabenus benus
wabnicu
19:01
4762 d9fe 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viachudazupa chudazupa
wabnicu
06:49
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio

October 04 2018

wabnicu
06:50
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 02 2018

wabnicu
19:28
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
19:26
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaretro-girl retro-girl
wabnicu
19:25
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl