Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

wabnicu
23:13
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanshe banshe
wabnicu
23:12
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
wabnicu
23:12
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viabanshe banshe
wabnicu
23:11
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viabanshe banshe
wabnicu
23:10
0400 df1a
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
wabnicu
23:10
5011 bc9c 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
wabnicu
23:08
6363 75cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
wabnicu
23:07
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
wabnicu
22:41
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viabanshe banshe
wabnicu
22:41
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
wabnicu
22:41
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife viabanshe banshe
wabnicu
22:41
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viabanshe banshe
wabnicu
22:40
Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe

August 29 2019

wabnicu
21:00
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viamadeinchina madeinchina
wabnicu
21:00
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadeinchina madeinchina
wabnicu
20:51
9300 8e57 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek

August 13 2019

wabnicu
18:33
wabnicu
18:33

August 12 2019

20:43
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaadmiracja admiracja
wabnicu
20:43
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl